Người Việt Nam đứng đầu về tỉ lệ nhập quốc tịch Mỹ

Người Việt Nam đứng đầu về tỉ lệ nhập quốc tịch Mỹ

Viện Chính Sách Di Dân cho hay như vậy, dựa trên một bản báo cáo đưa ra hồi tháng 6 năm 2015. Theo đó, người nhập cư từ Việt Nam có tỉ lệ nhập quốc tịch Mỹ là 76%, tiếp theo sau là người nhập cư từ Ðài Loan với 74%. Các cộng đồng người nhập cư gốc Á có tỉ lệ nhập quốc tịch Mỹ là 59%, cao hơn đáng kể so với tỉ lệ chung của mọi nhóm nhập cư tại Hoa Kỳ là 47%. Các nhóm nhập cư khác từ Châu Á cũng có những tỉ lệ nhập quốc tịch cao, như Philippines với 68%, Nam Hàn 59%, Trung Hoa lục địa với 51%, và Ấn Ðộ với 47%.

Viện Chính Sách Di Trú ước lượng dân số gốc Á Ðông tại Hoa Kỳ là trên 18 triệu người, gần 18 lần cao hơn con số 1.5 triệu người vào năm 1970. Trong vòng 4 thập niên qua, cộng đồng người Việt Nam đã lớn mạnh lên thành nhóm nhập cư đông thứ tư tại Hoa Kỳ, sau các cộng đồng Ấn Ðộ, Philippines và Trung Quốc. Hiện nay, hầu hết người nhập cư Việt Nam vào Hoa Kỳ có thẻ xanh qua các ngả đoàn tụ gia đình hoặc làm việc.

Vẫn theo Viện Chính Sách Di Trú, hầu hết người nhập cư Việt Nam định cư tại California, với 40%, và Texas với 12%, theo sau là tiểu bang Washington 4%, Florida 4% và Virginia 3%.

Huy Lam / SBTN