Người Việt hải ngoại nói gì về ngày 30/4 (Phần 1)

Ngày cuối tháng Tư năm 1975 đã trở thành một biến cố quan trọng và đen tối trong lịch sử của dân tộc. Đối với đa số người Việt đã từng sống, từng trải qua ngày 30.04.1975, có ai quên được cái ngày đau thương này. 30 tháng Tư năm nay kỷ niệm 40 năm ngày hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người bỏ mình trên biển cả… SBTN đã ghi nhận lại một số tâm tình của người Việt tại hải ngoại về ngày 30 tháng Tư năm 1975. Từ những người lính đến những người dân thường, họ đã có những câu chuyện hay những trải nghiệm gì. Xin được chia sẻ đến quý vị sau đây.