Người Việt hải ngoại nghĩ gì khi TT Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi TPP?

Hôm 23 Tháng Giêng, Tân Tổng thổng Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành quyết định rút khỏi Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). TPP là hiệp định về thỏa thuận tự do mậu dịch có mục tiêu hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực Thái Bình Dương gồm 12 quốc gia trong đó có Việt Nam. Trung Cộng không được tham gia. Đây là cốt lõi cho chiến lược hướng về châu Á của chính quyền Obama. Người Việt hải ngoại nghĩ gì về vấn đề này?