Người Việt hải ngoại mong đợi điều gì trong chuyến thăm VN của TT Obama?

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama bắt đầu chuyến thăm 3 ngày đến Việt năm từ ngày 23 tháng 5 năm 2016. Trong chuyến đi này ông sẽ có nhiều cuộc hội đàm với lãnh đạo của chính quyền CSVN. Riêng người Việt hải ngoại mong đợi gì trong chuyến thăm này. Xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây.