Người Việt đi bầu cử Tổng Thống 2020 ở San Jose

Năm nay con số cử tri đi bầu sớm đạt kỷ lục, phóng viên Phương Thúy gởi về phóng sự các cử tri gốc Việt đi bầu từ thành phố San Jose sau đây: