06/09/2013 | 0

NGƯỜI VIỆT BIỂU TÌNH TẠI SAN FRANCISCO PHẢN ĐỐI TREO CỜ ĐỎ TẠI TÒA THỊ CHÍNH THÀNH PHỐ

NGƯỜI VIỆT BIỂU TÌNH TẠI SAN FRANCISCO PHẢN ĐỐI TREO CỜ ĐỎ TẠI TÒA THỊ CHÍNH THÀNH PHỐ

Tin San Francisco – Cộng đồng người Việt đã tổ chức một cuộc biểu tình cấp tốc tại trước tòa Thị chính thành phố San Francisco tiểu bang California, khi được biết Hội đồng thành phố đã cho treo cờ đỏ sao vàng để dánh dấu ngày Quốc khánh của Cộng sản Việt Nam tại đây. Thông tín viên SB-TN là Mỹ Lợi gửi về bản tường trình đặc biệt như sau: (video 3 phút):