Người ủng hộ Tổng Thống Trump biểu tình trước văn phòng kiểm phiếu Arizona

Những người ủng hộ cho Tổng Thống Trump từ nhiều nơi đã kéo về về biểu tình nhiều ngày qua đòi sự công bằng, minh bạch trong vấn đề kiểm phiếu. Phóng viên Vũ Nhân từ tiểu bang Arizona tường trình trong phóng sự sau đây