08/10/2013 | 0

NGƯỜI ỦNG HỘ TỔNG THÔNG FERNANDEZ TẬP TRUNG BÊN NGOÀI BỆNH VIỆN

NGƯỜI ỦNG HỘ TỔNG THÔNG FERNANDEZ TẬP TRUNG BÊN NGOÀI BỆNH VIỆN

Tin Buenos Aires – Người ủng hộ Tổng thống Cristina Fernandez đã tập trung bên ngoài một bệnh viện ở Thủ đô Buenos Aires trong lúc bệnh viện chuẩn bị giải phẩu cục máu đông trong não của người lãnh đạo quốc gia Argentina. Tổng thống Fernandez đã vào bệnh viện một ngày trước và bác sĩ khuyến cáo phải nghỉ dưỡng trong thời gian một tháng sau giải phẩu, buộc bà ta phải từ bỏ cuộc vận động bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Cuộc giải phẩu diễn ra hôm nay, hàng ngàn người kéo tới bệnh viện để cầu nguyện, chúc phúc cho vị phụ nữ phục vụ quốc gia và bênh vực cho người nghèo. Bà Mirta Eguia nói bà ta cảm thấy cần phải tới đây để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Cristina là người đã làm việc quên mình để quốc gia Argentina được như ngày hôm nay.