30/10/2013 | 1

NGƯỜI ỦNG HỘ TỔNG THỐNG FERNANDEZ ĂN MỪNG PHÁN QUYẾT CỦA TỐI CAO PHÁP VIỆN

NGƯỜI ỦNG HỘ TỔNG THỐNG FERNANDEZ ĂN MỪNG PHÁN QUYẾT CỦA TỐI CAO PHÁP VIỆN

Tin Buenos Aires – Người ủng hộ Tổng thống Cristina Fernandez đã tập trung trước trụ sở quốc hội ăn mừng quyết định của Tối cao Pháp viện. Tối cao Pháp viện Argentina tuyên bố luật chống độc quyền truyền thông của chính phủ không vi phạm hiến pháp. Một số điều khoản trong hiến pháp là trung tâm tranh chấp giữa tập đoàn truyền thông Grupo Clarin và chính phủ Tổng thống Cristina Fernandez đã đưa ra luật chống độc quyền truyền thông trong năm 2009. Đánh trống, rung chuông, người ủng hộ Tổng thống Fernandez bày tỏ sự hài lòng đối với phán quyết.

Bà Maria Cristina Diaz là một người biểu tình nói đây là một chiến thắng của dân chủ. Bà Olga Martinez nói đây là điều tốt cho mọi người, cho hiện tại, cho tương lai và cho lịch sử. Tập đoàn Clarin nói phán quyết của Tòa đi ngược lại quyền tự do ngôn luận, đang cân nhắc các biện pháp khác, trong đó có chương trình đưa ra tòa án quốc tế. Quyết định của Tòa án được coi là một sự an ủi cho Tổng thống Cristina Fernandez sau khi bị thất bại trong cuộc bầu cử giưã nhiệm kỳ. Chính phủ Fernandez cổ võ cho sự truyền thông đa dạng.

Clarin là nhóm truyền thông lớn nhất trong nước nói luật chống độc quyền truyền thông vi phạm điều 161 của bản hiến pháp, buộc tập đoàn phải bán nhiều đài phát thanh, truyền hình. Những người chống đối nói luật chống độc quyền truyền thông của chính phủ thiên tả Fernandez nhằm dập tắt tiếng nói chống đối trong nước. Luật chống độc quyền giới hạn số giấy phép một công ty có thể giữ, các đài phát thanh, truyền hình phải dành thì giờ cho các tổ chức phi chính phủ như các giáo hội, các hội cộng đồng, chiếu phim do Argentina sản xuất. Sau phán quyết của Tối cao Pháp viện, cổ phần của Clarin xuống giá 5.76%.