25/10/2013 | 0

NGƯỜI ỦNG HỘ ĐẢNG ENNAHDA XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH

NGƯỜI ỦNG HỘ ĐẢNG ENNAHDA XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH

Tin Tunis – Người ủng hộ đảng Ennahda đã đổ tới đường Bourghiba của thủ đô Tunis đêm hôm qua phản đối tình trạng gây bạo động trong nước. Bạo động đã diễn ra trong lúc chính phủ và đối lập thương lượng chấm dứt cuộc khủng hoảng, thành lập chính phủ lâm thời để đưa Tunisia đi tới dân chủ. Thủ tướng Ali Larayedh xác định chính phủ sẽ lập tức từ chức sau khi 2 bên hoàn tất bản tân hiến pháp, ấn định ngày bầu cử và thành lập ủy ban bầu cử trung ương. Các cuộc đàm phán giữa đảng Hồi giáo Ennahda đang cầm quyền với các đối lập bắt đầu từ ngày thứ Tư và sẽ kéo dài trong thời gian 3 tuần.

Một người xuống đường nói ông ta xuống đường để bảo vệ sự hợp pháp, kết quả các cuộc bầu cử, phản đối chủ nghiã khủng bố và ám sát. Một người khác nói mọi người dân Tunisia chống lại mọi thành phần muốn làm cho giai đoạn chuyển tiếp thất bại. Tunisia đang bị chia rẽ sâu xa giữa các đảng Hồi giáo và thế tục. Nhiều nhân vật đố lập đã đòi Thủ tướng tuyên bố từ chức một cách rõ ràng hơn. Trong lúc người ủng hộ đảng Ennahda xuống đường ở thủ đô, người ủng hộ đối lập xuống đường ở Sidi Bouzid, tấn công văn phòng đảng Ennahda ở Kef và Beja, hôi của một tiệm bán bàn ghế bị đốt cháy.