16/02/2016 | 2

Người tự ứng cử không được bầu vào quốc hội

Người tự ứng cử không được bầu vào quốc hội

Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Ông Lù Văn Que, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, nói rằng bầu cử đại biểu quốc hội thì phải để lá phiếu bầu chọn của cử tri, chứ không thể từ những quyết định hành chính như Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị (văn bản này do ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, chỉ đạo nhân sự vào quốc hội phải đúng theo quy hoạch cán bộ của đảng), hay như Nghị quyết 1132 của chủ tịch quốc hội yêu cầu những ai là đảng viên thì được chọn bầu ra sao ở cả cấp phường, xã cho đến tỉnh, thành.

Ông Lù Văn Que cho rằng: “Dự kiến có 35 người ngoài đảng thì ít quá, họp Quốc hội đâu phải hội nghị đảng viên mở rộng, trong khi chúng ta có nhiều người ngoài đảng ưu tú. Tôi thấy tăng lên 100 người cũng được, chúng ta hoàn toàn chọn được người đủ tiêu chuẩn. Cơ cấu trong đảng – ngoài đảng phải hợp lý, vì đảng ta có 4,5 triệu đảng viên thôi mà”.

Trong 500 ghế ở quốc hội, Nghị quyết 1132 ấn định số đại biểu thuộc cơ cấu trung ương là 198, số đại biểu thuộc cơ cấu địa phương là 302, không chọn bất kỳ ai tự ứng cử vào thùng phiếu bầu đại biểu quốc hội. Việc sắp ghế trước này, theo ông Lê Truyền, Phó Chủ tịch MTTQ VN là vô lý.

Ông nêu ví dụ cơ quan Chủ tịch nước có 3 cán bộ chủ chốt sẽ ngồi ghế quốc hội là Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Như vậy khi cả 3 người này đều dự họp Quốc Hội hết thì ai sẽ là người trực giải quyết công việc hàng ngày? Trong khi một kỳ họp kéo dài ròng rã suốt một tháng.

Ông Truyền yêu cầu: “Cần chọn người đủ tiêu chuẩn trong tổ chức ấy, chứ không phải cứ chọn người đứng đầu, bởi người đứng đầu đã nhiều việc rồi mà lại vào Quốc hội thêm nhiều việc nữa thì làm sao mà hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Còn ông Trần Hoàng Thám, một trong các đại biểu Quốc Hội đương nhiệm chia sẻ: “Phải giảm đại biểu hành pháp xuống nữa, bởi vì cơ quan hành pháp rất là bận, trong Chính phủ mà 18 người tham gia Quốc hội thì nhiều quá, tôi đề nghị chỉ cần 9 người tham gia Quốc hội thôi. Nên khuyến khích những người tự ứng cử, và điều này phải được thể hiện trong cơ cấu này, chứ chưa thấy cơ cấu cho người tự ứng cử”.

Trong sáng 16-2, hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, gồm (từ ngữ của nhà cầm quyền Hà Nội): 1 lãnh đạo chủ chốt thành phố, 2 chuyên trách; Mặt trận tổ quốc, tôn giáo, quân đội, Viện kiểm sát mỗi khối 1 người; 2 người khối doanh nghiệp nhà nước; 3 người từ Viện nghiên cứu, trường đại hoc; 4 người thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, y tế, lao động thương binh xã hội và 14 người do Trung ương giới thiệu.

Danh sách này đang chờ “phê duyệt” từ thường vụ Thành ủy Hà Nội, và không có tên ông Nguyễn Quang A, một người tự ứng cử.

Vũ Minh Ngọc / SBTN