Người trẻ sinh sau 1975 viếng nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa

Nhân ngày Quân Lực VNCH 19/6, hơn 10 người trẻ đến viếng thăm nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà, giờ là nghĩa trang nhân dân Bình An, để tỏ lòng tôn trọng của một thế hệ trẻ dành cho những người lính VNCH đã bỏ mình trong cuộc chiến. Thế hệ trẻ sinh sau thời chiến ở Việt Nam dường như chẳng ai biết biết đến cụm từ quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Họ được giáo dục rằng những người lính miền Nam Việt Nam trước 75 là ngụy quân, ngụy quyền, bán nước cho Mỹ. Đây là những người trẻ nhận thức được những điều bất thường của lời dạy ở trường lớp. Họ tìm tới đây như muốn tìm hiểu về một khoảng thời gian của lịch sử đã bị đánh tráo giá trị.