Người Trẻ Nghĩ Gì Về Tình Hình Afghanistan Hiện Nay?

Kể từ khi thủ đô Kabul thất thủ vào giữa tháng 8/2021, sự hỗn loạn bi thảm đang diễn ra trong việv rút quân ào ạt của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Ý kiến của những người trẻ về vấn đề này như thế nào? Phóng viên Vũ Nhân từ tiểu Bang Wisconsin tường trình trong phóng sự sau đây.