30/11/2015 | 0

Người Thượng tiếp tục bị CSVN đàn áp phải trốn sang Thái và Cambodia

Người Thượng tiếp tục bị CSVN đàn áp phải trốn sang Thái và Cambodia

Báo mạng Salon.com dẫn phúc trình của các tổ chức nhân quyền cho biết, sau khi chiến tranh kết thúc, một số người Thượng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cầm tù, một số chạy trốn vào rừng sâu, và người ở lại thì bị kỳ thị và đàn áp. Ông Kpa, có mặt trong hàng trăm người Thượng trốn thoát đến Thái Lan và Cambodia, hiện đang trú ngụ tại khu ngoại vi Bangkok nói rằng, cán bộ Cộng sản Việt Nam hồi năm rồi đã săn đuổi và bắt ông cùng với nhiều người khác, trước khi ông chạy thoát đến Thái Lan, và hy vọng sẽ được định cư tại Hoa Kỳ. Cambodia đã từ chối tổ chức phỏng vấn gần 200 người Thượng xin tị nạn, cho rằng họ là người tị nạn vì lý do kinh tế. Cũng xấp xỉ con số này hiện đang ở Thái Lan, đã chờ đợi khá lâu mà vẫn không được gặp đại diện của Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn, và không thể làm việc hợp pháp, đang sinh sống trong tình trạng nghèo khổ và có nguy cơ bị bắt giam.

Các tổ chức Nhân quyền và người Thượng lưu vong tại Hoa Kỳ cho rằng, Hoa Kỳ cần phải áp lực để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngừng đàn áp và để cho đồng bào Thượng tìm kiếm con đường tị nạn.

Song Châu / SBTN