Người thương phế binh VNCH & niềm vui trong sắc màu tôn giáo

Bốn mươi mốt năm đi qua, nhiều phận đời của người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã tìm vui trong sắc màu tôn giáo. Người thương phế binh Nguyễn Văn Hát mà SBTN đã gặp gỡ tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là một ví dụ. Bốn mươi mốt năm đi qua. Ai chẳng một lần về với đất, khác chăng là sớm hay muộn, vinh với nhục và sống chết sao cho ý nghĩa của một kiếp người. Chỉ tội nhất là những người lính chưa chết nhưng coi như đã chết, vì thương tật chiến trận, vì miệng đời và những vết thương lòng. Họ không chết mà chỉ bị thương nặng và tất cả đã gởi lại chiến trường một phần thịt da của mẹ, của cha.