27/02/2014 | 0

Người thứ tư dòng họ Bush ứng cử hạ viện Texas

Người thứ tư dòng họ Bush ứng cử hạ viện Texas

Washington, DC. (CBS)
Khi George P. Bush bước xuống xe đi vận động tranh cử ở Midland, tiểu bang Texas tuần trước, người ta thấy ông mang dáng dấp của một người từng trải trên chính trường. Về một nghĩa nào đó thì đúng như vậy. Cha ông là Jeb Bush, cựu thống đốc tiểu bang Florida. Còn bác của ông là cựu Tổng Thống George W. Bush.
Khi George P. Bush mới 12 tuổi, ông từng đọc lời thề trung thành tại Hội Nghị Đảng Cộng Hòa vào năm 1988, lúc ông nội của ông, cựu Tổng Thống George H.W. Bush được đề cử. Nay 37 tuổi, trở thành một luật sư trong lĩnh vực môi giới bất động sản và phục vụ tại Afghanistan, ông George P. Bush quyết định tiếp nối sự nghiệp chính trị của gia đình. Ông cho biết bác của ông là cựu tổng thống George W. Bush, nghĩ ông sẽ là một chính trị gia tốt.
Ông tranh cử chức vụ Ủy Viên Đất Đai của tiểu bang Texas, văn phòng quản trị đất công giàu dầu mỏ của tiểu bang. Tuy nhiên, trong bài diễn thuyết vận động của mình, đôi khi ông tỏ dấu hiệu về một tham vọng lớn hơn. Nhưng ông cũng nói rằng ông không muốn tưởng tượng mình là tổng thống Bush thứ ba. – N. Trần