16/10/2020 | 86

Người thất nghiệp Hoa Kỳ giảm chi tiêu, giảm tiết kiệm sau khi các phúc lợi hết hạn

Người thất nghiệp Hoa Kỳ giảm chi tiêu, giảm tiết kiệm sau khi các phúc lợi hết hạn

Ảnh: Reuters

Nhờ vào khoản trợ cấp thất nghiệp nâng cao, những người Hoa Kỳ thất nghiệp trong thời gian đại dịch có thể tăng chi tiêu và tăng tiền tiết kiệm của họ trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố hôm thứ sáu (16/10) cho thấy rằng, phần lớn số tiền tiết kiệm đó đã được chi tiêu nhanh chóng sau khi các khoản trợ cấp khẩn cấp hết hạn. Do vậy, nhiều người thất nghiệp có thể cần được giúp đỡ nhiều hơn về tài chính.

Theo phân tích của Viện JPMorgan Chase, những người nhận trợ cấp thất nghiệp và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt theo Đạo luật CARES đã tăng gần gấp đôi số tiền tiết kiệm được từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020. Chi tiêu của người tiêu dùng thất nghiệp cũng tăng 22% sau khi họ bắt đầu nhận được các khoản trợ cấp thất nghiệp nâng cao. Tuy nhiên, những xu hướng này đã đảo ngược nhanh chóng sau khi các khoản trợ cấp hết hạn vào cuối tháng 7.

Người tiêu dùng đã chi khoảng 2/3 số tiền tiết kiệm mà họ đã tích lũy được trong hơn 4 tháng chỉ trong tháng 8. Họ cũng phải cắt giảm 14% chi tiêu trong tháng 8, và có thể là những tháng sau đó nếu khả năng tài chính không được cải thiện.

Nghiên cứu trên cho rằng, nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ hoặc những cải thiện đáng kể của thị trường lao động, người lao động thất nghiệp có thể dùng cạn kiệt các khoản tiết kiệm, khiến họ phải cắt giảm chi tiêu hơn nữa hoặc rơi vào tình trạng nợ nần hoặc nợ tiền thuê nhà. (BBT)