13/12/2014 | 0

Người Tây Tạng lưu vong bất mãn Tòa Thánh

Người Tây Tạng lưu vong bất mãn Tòa Thánh

Dharamsala, Ấn Độ. (Reuters) – Người Tây Tạng lưu vong đang sống tại thị trấn miền núi Dharamsala đã bày tỏ sự bất mãn sau khi tòa thánh Vatican từ chối cuộc gặp giữa Đức Giáo hoàng Francis và Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Một phát ngôn viên Vatican nói rằng: “yêu cầu bị từ chối vì quan tâm tới tình trạng tế nhị tại Trung Quốc.” Đức Đạt Lai Lạt Ma đang ở Rome để gặp các nhà Nobel Hòa Bình đã nói với báo chí rằng: “ Ngài muốn viếng thăm Tòa Thánh, nhưng Tòa Thánh nói rằng điều này không thể diễn ra.” Dân biểu Dawa Tsering của quốc hội lưu vong Tây Tạng nói rằng: “có thể Vatican bị áp lực của Trung Cộng hay Đức Giáo hoàng muốn làm Trung Cộng vui lòng. Ông ta không biết rõ nguyên nhân, nhưng rất buồn nghe tin Đức Giáo Hoàng đã từ chối gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma là người đã dùng cả cuộc đời để tranh đấu cho hòa đồng tôn giáo.”

Ông Tenzin Taklha là một viên chức cao cấp trong văn phòng Đức Lạt Ma nói rằng: “ông ta thất vọng, nhưng không muốn gây ra sự bất tiện nào.” Công giáo ở Trung Cộng có 2 cộng đồng. Hiệp hội Công giáo Ái quốc hoạt động công khai, ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc. Cộng đồng Công giáo chui hay bí mật trung thành với Tòa Thánh ở Rome. Một viên chức Vatican dấu tên nói rằng: “Tòa Thánh đã có quyết định không phải là vì sợ Trung Cộng, nhưng không muốn tạo thêm đau khổ cho những người đang bị đau khổ.” Tòa Thánh cũng tuyên bố là Giáo hoàng sẽ không gặp nhà Nobel Hòa bình nào. Giám đốc Tsering Tsomo của Trung tâm Tây Tạng cho Nhân quyền và Dân chủ nói rằng “bà ta rất buồn trước những việc đang xảy ra, Trung Cộng là nước vi phạm nhân quyền nhất trên thế giới, những nhà lãnh đạo tinh thần toàn cầu như Giáo hoàng Francis phải làm việc cho người Công giáo, cũng như người Phật giáo bị đau khổ ở Trung Cộng.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp Đức Giáo Hoàng Benedict 16 trong năm 2006. Vatican không có liên hệ ngoại giao với Bắc Kinh kể từ năm 1949 và đang tìm cách cải thiện liên hệ với Trung Cộng. (Huệ Võ)