20/12/2014 | 2

Người Tây Ban Nha phản đối luật biểu tình

Người Tây Ban Nha phản đối luật biểu tình

Madrid, Tây Ban Nha. (Reuters) – Khoảng 3,000 người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Madrid phản đối dự luật chống biểu tình đã được đảng bảo thủ Tây Ban Nha thông qua trong ngày 11 tháng 12.

Đảng Nhân Dân chiếm đa số trong quốc hội đã thông qua dự luật mặc dù bị đối lập và các nhà tranh đấu cho tự do mạnh mẽ phản đối, cho rằng dự luật vi phạm quyền biểu tình, giới hạn tự do ngôn luận, ban cho cảnh sát quá nhiều quyền hạn. Dự luật cũng sẽ được thượng viện thông qua vì đảng Nhân Dân cũng chiếm đa số tại thượng viện. Dự luật nếu thành luật thì những người tham gia các cuộc biểu tình không có giấy phép sẽ bị phạt tiền rất nặng. Các nhà đối lập nói rằng dự luật phản dân chủ này chỉ có trong thời kỳ độc tài cuối thập niên 1970.

Nhiều người tham gia biểu tình đã lấy băng keo bịt miệng hay quấn khăn che miệng. Bà Patricia Garcia nói rằng bà ta tham gia biểu tình trong ngày hôm nay vì sẽ không còn được biểu tình trên đường phố. Ông Daniel là một người biểu tình khác nói rằng 99% dân chúng chống lại dự luật, bởi vì biểu tình là quyền căn bản được quốc tế công nhận. Cảnh sát đã ngăn chận, không cho người biểu tình tiến vô con đường thương mại Gran Via. Tây Ban Nha đã gia tăng các cuộc biểu tình từ khi Thủ tướng Mariano Rajoy thi hành chương trình kiệm ước, trong đó có cắt giảm ngân sách y tế và giáo dục.

Trong tháng 5 năm 2011, trước khi Thủ tướng Rajoy đắc cử, người Tây Ban Nha đã chiếm cứ quãng trường Puerta del Sol trong nhiều tuần đòi phục hồi nền kinh tế. Phong trào chiếm cứ ở Tây Ban Nha đã trở thành một phong trào tại nhiều nước Âu Châu, Hoa Kỳ và trên thế giới. Gần đây nhất là cuộc biểu tình Chiếm cứ Trung tâm tại Hong Kong. Dự luật cũng đưa ra những biện pháp chống người di dân cứng rắn hơn. (Huệ Võ)