27/09/2013 | 1

NGƯỜI SIÊU GIÀU Ở VIỆT NAM NHỜ VÀO CÁC MỐI QUAN HỆ

NGƯỜI SIÊU GIÀU Ở VIỆT NAM NHỜ VÀO CÁC MỐI QUAN HỆ

Tin Sài Gòn – Một phúc trình về người siêu giàu ở Việt Nam với tài sản từ 30 triệu Mỹ kim trở lên mới được công bố trong bối cảnh Việt Nam có khả năng không đạt được mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội. Theo công ty tư vấn Wealth-X và ngân hàng UBS Thụy Sĩ, số người siêu giàu ở Việt Nam tăng lên 195 người trong năm 2012, với tổng tài sản ước tính khoảng 20 tỷ Mỹ kim. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho biết ông không ngạc nhiên. Trong khi kinh tế khó khăn thì một số người do có những mối quan hệ và có thể tiếp cận được với các tài nguyên, họ vẫn tiếp tục giàu lên một cách nhanh chóng.

Khi được hỏi những người siêu giàu ở Việt Nam có thể là ai, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói ông không thể nói tên mà chỉ nói rằng đó là những người có các mối quan hệ và được hưởng lợi rất nhiều từ những mối quan hệ đó. Họ có thể khai thác tài nguyên, họ có thể khai thác gỗ, họ có thể giàu lên nhờ bán đất, hoặc họ cũng có thể giàu lên nhờ các lý do khác. Điều này cho thấy thực tế xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng lên. Ông Doanh nói thêm những người siêu giàu ở Việt Nam không có người nào đóng góp gì mới về khoa học và công nghệ.