Người Sài Gòn xếp hàng nhưng không mua được khẩu trang

Sáng ngày 8/2/2020, hàng ngàn người dân Sài Gòn đổ về chợ thuốc nằm trên đường Nguyễn Giản Thanh để xếp hàng chờ mua khẩu trang y tế và nước rửa tay khô. Hàng trăm công an đã được huy động để giữ an ninh. Nhưng rất nhiều người dù đã lấy số hẹn quay lại vào buổi chiều thì nhiều cửa hàng đã dán thông báo hết khẩu trang.