Người Sài Gòn cầm biểu ngữ “Chúng ta cần thay đổi” đón Obama

Chiều ngày 24 tháng Năm năm 2016, hàng ngàn người dân Sài Gòn đứng dọc hai bên đường từ phi trường Tân Sơn Nhất dẫn vào trung tâm Sài Gòn và ở chùa Phước Hải để đón chờ chuyến thăm của Tổng thống Obama. Khác với hình ảnh đón ông Obama ở Hà Nội, công an ở đây sử dụng hàng rào kẽm gai và hàng chục cảnh sát cơ động trang bị tận răng để giữ gìn an ninh trật tự khu vực chùa Phước Hải làm người ta liên tưởng đến hình ảnh những buổi biểu tình vì môi sinh bị đàn áp của người dân Sài Gòn. Đặc biệt có 2 bạn trẻ cầm theo biểu ngữ bằng tiếng Anh, ý nghĩa là “Chúng ta cần thay đổi” để chào đón ông Obama.