06/11/2019 | 0

Người phụ nữ ở Silicon Valley phải trả 50 triệu mỹ kim vì biển thủ 45 triệu mỹ kim từ EB5

Người phụ nữ ở Silicon Valley phải trả 50 triệu mỹ kim vì biển thủ 45 triệu mỹ kim từ EB5

Ảnh: Youtube

Nữ thương gia từ quận San Mateo, Bethany Liou đã đồng ý trả 50 triệu Mỹ kim cho chính quyền liên bang, vì cáo buộc biển thủ ít nhất 45 triệu Mỹ kim từ công dân nước ngoài đang tìm kiếm thẻ xanh Hoa Kỳ, thông qua chương trình đầu tư EB5 tại thành phố Cupertino.

Bà Liou không thừa nhận hành vi sai trái. Sự việc xoay quanh chương trình cấp visa EB-5, cho phép công dân người nước ngoài gửi tiền vào các công ty Hoa Kỳ để đổi lấy thẻ cư dân vĩnh viễn để tạo thuận lợi cho quá trình nhập tịch. Vào thời điểm các nhà đầu tư của Liou chuyển tiền vào năm 2016, chương trình yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 1 triệu Mỹ kim vào một công ty thương mại  có thể tạo ra hoặc bảo đảm ít nhất 10 công việc toàn thời gian; hoặc 500,000 Mỹ kim cho các công ty ở khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Chương trình EB-5 được tạo ra vào năm 1990 nhằm kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua tạo việc làm và đầu tư vốn.

Vào mùa hè qua, một nhóm nhà đầu tư Trung Cộng đã cáo buộc bà Liou lừa đảo mỗi người 500,000 Mỹ kim theo chương trình EB-5. Bà Liou nói rằng số tiền sẽ được chuyển vào Quỹ Cupertino để đầu tư phát triển bất động sản. Bà Liou đã chỉ thị các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản đứng tên bà, với cam kết sẽ dùng khoản tiền đó làm tài sản thế chấp cho một quỹ tín dụng. Theo các điều khoản thỏa thuận, bà Liou sẽ trả 48 triệu Mỹ kim trong vòng 10 ngày và phần còn lại trong năm tới.

Một luật sư đại diện cho hai chục nhà đầu tư kiện Liou nói rằng, công ty luật sẽ đẩy nhanh thời gian hoàn tiền, nhưng giấc mơ tìm được thẻ xanh của khách hàng ông tan thành mây khói. (Mộc Miên)

TAGS: eb5