29/11/2014 | 0

Người phản đối nói kế hoạch di trú của Tổng thống Obama làm mất việc làm

Người phản đối nói kế hoạch di trú của Tổng thống Obama làm mất việc làm

Phoenix, Arizona. (CBS) – Hơn ba thế kỷ từ khi các di dân từ Âu châu mừng lễ Tạ Ơn đầu tiên, Hoa Kỳ tiếp tục tranh luận phải làm gì với các di dân bất hợp pháp.

Những người ủng hộ di trú tổ chức một cuộc tuần hành Tạ Ơn để ủng hộ kế hoạch của Tổng Thống Obama, giúp hàng triệu người tránh bị trục xuất. Còn phía phản đối là ông Kirtis Baxer, làm chủ một công ty xây dựng nhà ở thành phố Phoenix. Khi được hỏi liệu di dân bất hợp pháp có tác động tới việc làm ăn của mình hay không, ông Baxter nói người dân Hoa Kỳ đang bị mất việc. Kế hoạch di trú của Tổng Thống Obama gây thiệt hại, khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Ông Baxter chỉ mướn di dân hợp pháp và nói điều này gây khó khăn cho ông trong việc cạnh tranh với các công ty sử dụng lao động bất hợp pháp rẻ hơn.

Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, trong số 156 triệu người lao động trên toàn quốc, 8.2 triệu người là di dân bất hợp pháp. Ông Baxter cho rằng kế hoạch bảo vệ biên giới của ông Obama không đủ để ngăn chặn mọi người đến Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Ông Baxter dẫn đầu một nhóm mang tên Riders USA, phản đối mạnh mẽ di dân bất hợp pháp. Ông Rusty Childress cho rằng tổng thống đã vượt quá thẩm quyền của mình. Theo ông, không hợp lý khi không cho phép Quốc Hội thông qua luật pháp mà theo Hiến Pháp là nghĩa vụ của họ. Đáng lẽ Hoa Kỳ không phải là chính quyền của một người.

Theo bộ Nội An, hơn 2 triệu di dân bất hợp pháp đã bị trục xuất dưới thời của Tổng Thống Obama, nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào khác. Nhưng kế hoạch mới của ông sẽ cho phép hàng triệu người ở lại. (Nguyên Trân)