03/04/2015 | 1

Người nuôi tôm ở Cà Mau – Bạc Liêu khó khăn vì thiếu nước sạch

Người nuôi tôm ở Cà Mau – Bạc Liêu khó khăn vì thiếu nước sạch

Đây là nguyên nhân làm cho bệnh dịch của tôm phát triển rất nhanh, gây ra thiệt hại lớn cho người nuôi.

Một nông dân tên Tuấn ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước cho biết, vụ nuôi vừa qua, tôm thẻ chân trắng nhà ông ta đang nuôi bình thường, được hơn 50 ngày thì tôm bỗng nổi đầu, bắt đầu bỏ ăn, sau đó chết ngày càng nhiều.

Nhưng ông Tuấn vẫn còn may mắn vì vụ vừa qua tôm nhà ông đã có thể thu hoạch được. Tuy tôm nhỏ, giá thấp nhưng ông cũng thu lại được tiền thức ăn, thuốc và các khoản chi phí phụ, lỗ không đáng kể. Nhiều người nuôi trong địa phương tôm mới được 20 – 30 ngày chết như ngả rạ, lỗ cả chì lẫn chài.

Hầu như các huyện nuôi tôm công nghiệp ở Cà Mau như huyện Đầm Dơi, Phú Tân, Cái Nước đều ở tình trạng tôm nhiễm bệnh. Nguyên nhân là nước các kênh rạch đã cạn gần tới đáy, mức ô nhiễm đậm đặc hơn.

Theo người nuôi địa phương, nguồn nước vốn đã bị ô nhiễm khá nặng do vùng này đang phát triển nuôi tôm công nghiệp rất mạnh, ý thức của người nuôi thì lại chưa cao. Hễ tôm bị bệnh dịch họ xả nguồn nước trong ao ra dòng kênh gần nhất. Nguồn bệnh cứ thế theo dòng nước lan rộng. Mùa khô mực nước các kênh rạch lại thấp hơn bình thường. Các bệnh dịch như đốm trắng, đỏ thân… dễ thâm nhập và làm ảnh hưởng tới nhiều gia đình nuôi tôm trong vùng.

Ông Hồ Thanh Tuấn- Phó Phòng Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải- cho biết diện tích nuôi tôm công nghiệp của huyện là 3,350 mẫu tây. Tuy ngành nông nghiệp huyện đã cảnh báo người dân cẩn trọng về vấn đề nguồn nước trong mùa khô, nhưng cũng đã có đến khoảng 100 mẫu tây nuôi tôm của huyện thiệt hại.

Ông Tiết Tiến Dũng, Chi Cục Trưởng Chi Cục Nuôi Thủy sản Cà Mau cho biết, tình hình bệnh dịch của tôm nuôi đang tăng. Nếu không có nguồn nước sạch, người nuôi tôm sẽ phá sản. Nhưng tỉnh và huyện khó thể làm điều gì để tạo được nguồn nước sạch.

Hồng Tú / SBTN