Người Nhện làm đại sứ cuộc vận động bảo vệ địa cầu

Người Nhện làm đại sứ cuộc vận động bảo vệ địa cầu

Jakarta, Indonesia. (Reuters)
Nhóm bảo tồn quỹ động vật hoang dã, gọi tắt là WWF, đã khởi đầu một chiến dịch vận động toàn cầu gọi là Giờ trái đất Xanh, và bổ nhiệm đại sứ đầu tiên của họ là siêu anh hùng người Nhện nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát triển bền vững.
Andy Ridley, tổng giám đốc và nhà đồng sáng lập Giờ Trái Đất, nói tại buổi lễ khai mạc, rằng đây là dự án khai thác sức mạnh của đám đông, thông qua tài trợ và nguồn cung ứng của đám đông, giúp bảo tồn hành tinh của con người. Ông nói về mối quan hệ hợp tác giữa WWF và Người Nhện tức Spider Man, cùng với sự ra mắt của chiến dịch Giờ Trái đất Xanh, nền tảng cho sự tài trợ và tìm nguồn cung ứng từ đám đông.

Thuy Vu