Người Nga mua T-shirt hình Putin để ủng hộ chính phủ