Người Mỹ gốc Việt tại Seattle trong mùa dịch COVID-19

Để tìm hiểu sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại thành phố Seattle tại tiểu bang Washington như thế nào trong mùa đại dịch covid-19, phóng viên Vũ Nhân gởi về phóng sự sau đây.