24/06/2016 | 6

Người Mỹ da trắng không còn chiếm đa số

Người Mỹ da trắng không còn chiếm đa số

New York, New York. (Wall Street Journal) – Theo Wall Street Journal, người Mỹ da trắng không còn chiếm đa số ở Hoa Kỳ hiện nay.

Đây là một xu hướng chuyển cảnh xã hội và chính trị của Hoa Kỳ, khi người Latino, châu Á và da đen vượt qua tốc độ tăng trưởng dân da trắng. Tài liệu mà trung tâm điều tra dân số phát hành vào hôm qua, cho thấy trong 370 quận hạt và kể cả District of Columbia, dân số người Mỹ da trắng tính tới tháng 7 năm 2015, chiếm không tới một nửa dân số Hoa Kỳ.

Cũng theo tài liệu này, thế hệ mới nhất ở Hoa Kỳ đa dạng hơn bao giờ hết, với hơn một nửa thuộc về dân tộc thiểu số. William Frey là một nhà nhân khẩu học của Viện Brookings, cho biết khoảng cách thế hệ chủng tộc đang ngày càng rộng lớn. Người Mỹ da trắng tuổi từ 55 trở lên là 75%. Người Mỹ da trắng tuổi từ 18 tới 34 chỉ còn 56%. Trẻ vị thành niên da trắng không tới 45%. Những thay đổi này sẽ định hình cho người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm nay, với đảng Dân Chủ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của các dân tộc thiểu số. Có vẻ như người Latino, châu Á và da đen sẵng sàng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ.

Trong khi đó, đảng Cộng Hòa được sự trợ giúp của người Mỹ da trắng và cao tuổi. Họ là cử tri có tỷ lệ đi bầu rất cao. Nghịch lý hiện nay là tỷ lệ sinh sản của người Mỹ da trắng ngày càng giảm, thì tỷ lệ sinh sản của người Hispanics ngày càng tăng. (Mai Đức)