01/12/2016 | 0

Người Mỹ chia rẽ về việc bãi bỏ Obamacare

Người Mỹ chia rẽ về việc bãi bỏ Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống đắc cử Donald Trump dự định bãi bỏ Obamacare, nhưng gần nửa dân Mỹ nói họ không quá quan tâm tới việc bãi bỏ luật cải tổ y tế.

Theo cuộc thăm dò của Kaiser Family Foundation, được công bố vào ngày hôm nay, khoảng 49% người Mỹ muốn ông Trump và Quốc Hội mở rộng hoặc tiếp tục chương trình Obamacare. 26% muốn bãi bỏ hoàn toàn đạo luật, trong khi 17% muốn thu nhỏ chương trình.

Ông Trump và các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội tuyên bố họ dự trù bãi bỏ Obamacare ngay sau khi tân tổng thống tuyên thệ vào ngày 20 tháng Giêng. Họ tìm cách bãi bỏ đạo luật thông qua quá trình hòa giải ngân sách, cho phép Quốc Hội chuẩn thuận các dự luật liên quan tới thu nhập và chi tiêu với đa số đơn giản, thay vì 60 phiếu thuận.

Câu hỏi đặt ra là chương trình nào sẽ thay thế Obamacare?

Mặc dù cam kết bãi bỏ hoàn toàn đạo luật cải tổ y tế trong chiến dịch vận động, sau khi đắc cử, ông Trump cho biết ông sẽ giữ lại một số điều khoản nhất định, chẳng hạn như bảo vệ những người mắc bệnh từ trước và cho phép trẻ em nằm trong chương trình bảo hiểm của cha mẹ cho tới 26 tuổi.

Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan và ứng cử viên bộ trưởng Y Tế Tom Price cũng có kế hoạch bãi bỏ và thay thế Obamacare. (Nguyên Trân)