05/12/2016 | 1

Người Mỹ chia rẽ về thực phẩm hữu cơ, biến đổi gen

Người Mỹ chia rẽ về thực phẩm hữu cơ, biến đổi gen

New York, New York. (CBS) – Theo kết quả một cuộc khảo sát mới đây, người Mỹ chia rẽ về giá trị của thực phẩm hữu cơ và lo ngại về thực phẩm biến đổi gen.

Trung Tâm Nghiên Cứu Pew khảo sát 1,480 người trên toàn quốc và thấy 55% cho biết sản phẩm hữu cơ lành mạnh hơn là sản phẩm được trồng thông thường, trong khi 41% nói không có sự khác biệt. Gần 4 trong số 10 người được hỏi cho biết thực phẩm biến đổi gen gây hại cho sức khỏe hơn là các loại thực phẩm khác, trong khi gần nửa nói không có sự khác biệt. Các nhà nghiên cứu thấy, 10% nói thực phẩm biến đổi gen lành mạnh hơn.

Thực phẩm biến đổi gen bắt nguồn từ thực vật, động vật hoặc vi sinh vật trong đó DNA bị kỹ thuật thay đổi. Theo bà Cary Funk, tác giả chính và phó giám đốc nghiên cứu tại Pew, dữ liệu cho thấy sự chia rẽ của mọi người liên quan tới sự quan tâm của họ với vấn đề thực phẩm và suy nghĩ của họ rằng tiêu thục thực phẩm gắn liền tới phúc lợi của họ.  Bà Funk cho rằng quan điểm của họ không bị ảnh hưởng của chính trị, trình độ học vấn, thu nhập của gia đình hoặc nơi sinh sống. (Nguyên Trân)