NGƯỜI LÍNH VIẾT VĂN PHAN NHẬT NAM RA MẮT 2 CUỐN SÁCH Ở WESTMINSTER

NGƯỜI LÍNH VIẾT VĂN PHAN NHẬT NAM RA MẮT 2 CUỐN SÁCH Ở WESTMINSTER

Tin Westminster – Nhằm đẩy mạnh công tác giới thiệu những tác phẩm văn học, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của những tác giả người Việt thuộc nhiều thế hệ tại hải ngoại; đồng thời phục hồi những trước tác có giá trị của Miền Nam bị chế độ Cộng Sản trong nước xóa bỏ, tận diệt một cách có hệ thống sau 30 Tháng 4 năm 1975, Tuần Báo Sống Magazine và Nhà Xuất Bản Sống giới thiệu hai tác phẩm mới nhất của người lính viết văn Phan Nhật Nam.

Đó là cuốn Phận Người – Vận Nước, tường trình về quá trình Sống, Chiến Đấu Và Chết theo cùng mệnh nước nổi trôi của nhiều thế hệ người Việt trong giai đoạn khốc liệt từ năm 1945 đến năm 1975. Và cuốn Chuyện Dọc Đường, gồm những câu chuyện tác giả nghe ra, chứng kiến, sống cùng, trong suốt chặng đường khổ nạn với mỗi phận người Việt Nam trên hành trình xuyên nước Mỹ, khắp các châu lục, nơi quê nhà.

Ông Phan Nhật Nam tốt nghiệp trường võ bị Đà Lạt, sau đó phục vụ trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng Nhảy Dù. Không chỉ là một người lính, ông còn là một nhà văn. Tác phẩm đầu tay của ông Dấu Binh Lửa được xuất bản năm 1969. Buổi ra mắt sách của Phan Nhật Nam vào 10 giờ sáng Thứ Bảy 12 tháng 10 năm 2013, tại nhà hàng Paracell Seafood, đường Brookhurst, thành phố Westminster, California.