Đang tải...

Người lao động ở Sài Gòn nói về vụ tai nạn trong thùng xe & chuyện xuất ngoại

Cảm nhận của một số người trong nước về việc 39 người tử nạn trong chiếc xe vận tải khi vượt biên vào Anh Quốc như thế nào? Phóng viên SBTN ghi nhận sau đây

Đang tải...