Người lao động nghèo ở Sài Gòn chai sạn với ngày Tết cổ truyền

Khắp các nẻo đường đang báo hiệu một năm mới sắp đến với người dân Sài Gòn nói riêng, và Việt Nam nói chung. Nhiều người dân đang rộn ràng mua sắm để chuẩn bị cho ngày Tết. Ở một khía cạnh khác, những người dân lao động nghèo thì Tết vẫn là một cái gì đó “xa lạ”. Thậm chí, có những người còn có cảm giác “chai san” với ngày Tết cổ truyền dân tộc.