07/02/2015 | 0

Người làm việc chăm chỉ nên được thăng tiến

Người làm việc chăm chỉ nên được thăng tiến

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama nhấn mạnh những tiến bộ mà nền kinh tế Hoa Kỳ đã đạt được, với hơn 3.1 triệu việc làm được tạo ra trong năm 2014, năm tăng trưởng việc làm tốt nhất kể từ cuối những năm 1990.

Trong vòng 59 tháng qua, ngành tư nhân đã tạo thêm 11.8 triệu việc làm mới, thời gian dài nhất trong lịch sử. Và một dấu hiệu đáng hy vọng cho các gia đình trung lưu là lương bổng tăng trở lại. Theo ông Obama, Hoa Kỳ đi được một chặng đường dài. Và với những chính sách đúng đắn, Hoa Kỳ có thể tiếp tục phát triển kinh tế để mọi người làm việc chăm chỉ đều có thể thăng tiến.

Đó là lý do vào đầu tuần này, Tổng Thống Obama đã công bố đề xuất ngân sách, tập trung vào nền kinh tế trung lưu, với ý tưởng rằng đất nước này phát triển tốt nhất khi mọi người đóng góp công bằng, chia sẻ công bằng và hành động theo những qui định giống nhau. Ông Obama tuyên bố ông mong đợi được làm việc với tất cả mọi người, cho dù là đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, những người sẵn sàng đấu tranh cho các chính sách hợp lý để giúp cho tầng lớp trung lưu thành công. (Nguyên Trân)