06/06/2017 | 6

Người Kampuchea Krom chuẩn bị khiếu nại CSVN lên Liên Hiệp Quốc

Người Kampuchea Krom chuẩn bị khiếu nại CSVN lên Liên Hiệp Quốc

ẢNh: Khmer TImes

Hiệp Hội Khmer Kampuchea Krom tuyên bố sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc giúp đỡ, nếu một kiến nghị mà họ gửi cho nhà cầm quyền CSVN không dẫn đến sự cải tiến về nhân quyền của người Kamphuchea Krom trong nước Việt Nam.

Hiệp hội cho biết họ cũng sẽ nêu vấn đề với các nước khác trong vùng. Tuyên bố được đưa ra khi tám đại diện của các tổ chức liên hệ với hiệp hội đến trụ sở Bộ Ngoại Giao Cambodia gửi kiến nghị cho nhà cầm quyền CSVN vào chiều Chủ Nhật  4 tháng 6 vừa qua. Kiến nghị kêu gọi nhà cầm quyền CSVN ngưng ngược đãi người Kampuchea Krom, đang sinh sống dưới sự kiểm soát của nhà chức trách CSVN.

Ông Son Chum Chuon, giám đốc chương trình của Hiệp Hội Nhân Quyền Và Phát Triển Khmer Kampuchea Krom, nói rằng cộng đồng của ông đã nhiều lần kêu gọi chính quyền chấm dứt những vụ vi phạm nhân quyền. Ông nói người Kampuchea Krom ở Việt Nam đối diện với những hạn chế về tín ngưỡng, giáo dục và kinh tế – xã hội, cũng như thiếu tiếp cận với thông tin văn hóa. Ông nói nếu nhà cầm quyền CSVN không thực hiện những bước đi để giải quyết các vấn đề này, thì các đại diện của các tổ chức Kampuchea Krom sẽ nêu vấn đề khi các nước ASEAN gặp gỡ tại Philippines vào tháng 7, và tại một hội nghị của Liên Hiệp Quốc trong cùng tháng.

Theo thống kê của chính phủ Việt Nam, vào năm 2009 có gần 1.3 triệu người Kampuchea Krom sinh sống ở Việt Nam.

Huy Lam / SBTN