19/01/2016 | 1

Người hưu trí Hy Lạp xuống đường

Người hưu trí Hy Lạp xuống đường

Athens, Hy Lạp. (Reuters) – Hàng ngàn người hưu trí đã xuống đường tại thủ đô Athens trong ngày Thứ Ba, phản đối chương trình cải cách của chính phủ.

Cải cách hưu trí là vấn đề đặc biệt tế nhị đối với chính phủ thiên tả. Hy Lạp đã trình kế hoạch cho các nhà tín dụng. Theo kế hoạch, chính phủ sẽ tăng tiền đóng góp hưu trí, tính toán lại số tiền hưởng hưu trí trong tương lai, nhưng hứa hẹn bảo vệ cho những gia đình sống tùy thuộc vào tiền hưu trí. Bà Patra Perantoni nói rằng: “Tiền hưu đã liên tiếp cắt giảm trong 5 năm qua, trong lúc tiền thuế và tiền thuốc gia tăng, người hưu trí Hy Lạp không còn gì để sống nếu tiếp tục cải cách.”

Cựu tài xế taxi Ioannis Terzis nói rằng: “Tiền hưu của ông ta đã mất trên 35%, ông ta còn phải nuôi con gái đang thất nghiệp. Nếu tiền hưu ông ta bị cắt giảm thêm, thì không thể nào đủ sống.” Thủ tướng Alexis Tsipras đã nói rằng: “Hệ thống hưu trí Hy Lạp đang sắp sụp đổ, cải cách giúp ông ta giải quyết đòi hỏi của các nhà tín dụng quốc tế.” Athens đã hứa hẹn cắt giảm thêm chi tiêu trong các lãnh vực công theo đòi hỏi của chương trình cứu nguy quốc tế lần thứ 3, kể từ khi phải vay tiền cứu nguy của Liên Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.

Chương trình cải cách sẽ giúp Athens tiết kiệm được 1.8 tỷ euros trong năm nay, nhưng công nhân Hy Lạp đã tuyên bố sẽ đình công toàn quốc vào ngày 4 tháng 2. (Hồng Tú)