NGƯỜI HƯỚNG DẪN LÁI XE GỐC VIỆT Ở DORCHESTER NHẬN TỘI HỐI LỘ NHÂN VIÊN RMV

NGƯỜI HƯỚNG DẪN LÁI XE GỐC VIỆT Ở DORCHESTER NHẬN TỘI HỐI LỘ NHÂN VIÊN RMV

Một người hướng dẫn lái xe ở Dorchester đã nhận tội hối lộ một nhân viên tại cơ quan Nha lộ vận (RMV) ở Brockton để lấy bằng lái xe cho ba học trò của ông ta. Ông Ngân Định, 48 tuổi, chính thức bị tòa án tại Boston buộc tội với tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo RMV. Hôm thứ Tư (31 tháng Giêng), ông Định đã nhận tội trả tiền cho một nhân viên RMV để người này báo rằng học trò của ông đã thi đậu lái xe. Thực tế là những người này hoặc là trượt bài thi lái xe hoặc thậm chí không đi thi. Mức án tối đa là 20 năm tù, tiền phạt 250,000 mỹ kim, và 3 năm quản chế, nhưng ông sẽ được một bản án nhẹ hơn vì nhận tội. Hồ sơ tòa án cho biết ba học trò của ông Định đã trả cho ông ta 3,330 mỹ kim để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau đó, ông Định trả cho một nhân viên của RMV 300 mỹ kim để họ cấp bằng lái xe cho ba học trò này.