21/11/2014 | 0

Người Hong Kong biểu tình trước toà lãnh sự Anh

Người Hong Kong biểu tình trước toà lãnh sự Anh

Tin Hong Kong. (Reuters) – Một số người Hong Kong đã tập trung trước tòa lãnh sự Anh đòi chính phủ Anh quốc can thiệp để Hong Hong có thể tổ chức bầu cử tự do.

Người biểu tình mở dù vàng đã trở thành biểu tượng của cuộc tranh đấu cho dân chủ ở Hong Kong. Người biểu tình nói rằng Anh quốc đã ký bản Tuyên bố chung năm 1984 để trao trả Hong Kong cho Trung Cộng có bổn phận phải bảo vệ dân chủ cho Hong Kong. Một người biểu tình nói rằng Anh quốc phải có trách nhiệm áp lực Bắc Kinh, bảo đảm sự tự trị của Hong Kong không bị Trung Cộng xâm phạm.

Ngày 19 tháng 12 năm 1984, Anh và Trung Cộng đã ký bản tuyên bố chung về việc Anh trao trả Hong Kong cho Trung Cộng dưới công thức một quốc gia 2 hệ thống hay nhất quốc lưỡng chế. Người biểu tình đã tiếp tục biểu tình bên ngoài tòa tổng lãnh sự nằm cách nơi chiếm cứ chính trong quận Admiralty khoảng 10 phút đi bộ.

Qua video kết nối từ London trong Thứ Năm ngày 20 tháng 11, cựu Thống sứ Chris Patten đã nói với một nhân vật cao cấp Hoa Kỳ là các nước không nên ngần ngại trong việc bảo vệ các quyền dân chủ của người Hong Kong. Trung Cộng luôn luôn nhấn mạnh là các nước không được can thiệp vào vấn đề nội bộ Hong Kong. (Huệ Võ)