Người hoạt động trẻ ở Sài Gòn thảo luận về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14

Ngày 12/3/2016, khoảng hơn 20 người hoạt động trẻ có một buổi thảo luận xoay quanh hệ thống chính trị hiện nay ở Việt Nam tại Văn phòng Công lý – Hoà bình, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Các thành viên tham dự buổi nói chuyện cùng nhau tìm hiểu cách thức vận hành hệ thống đảng cộng sản, mặt trận tổ quốc, Quốc hội, Nhà nước Việt Nam hiện hành. Cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIV (14) tới đây cũng là một chủ đề được bàn thảo.