Người gốc Việt làm viên chức điều hành của công ty bảo hiểm lớn nhì Hoa Kỳ

Người gốc Việt làm viên chức điều hành của công ty bảo hiểm lớn nhì Hoa Kỳ

Ông John Phạm (Ảnh: Business Wire)

Với chức vụ mới, ông Phạm sẽ giám sát mọi hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Virginia và North Carolina cũng như các bộ phận bảo hiểm xe hơi giải trí, xe gắn máy và xe quân sự của GEICO.

Ông Phạm tốt nghiệp bằng danh dự tại trường đại học George Washington. Ông gia nhập GEICO vào năm 1990 để thực tập việc điều hành, tỏ ra tiến bộ trong vai trò của một nhà quản trị. Sau đó, ông được chỉ định làm giám đốc thương vụ, và làm người đứng đầu bộ phận xe gắn máy của GEIGO.

Năm 2005, ông Phạm được bầu làm phụ tá phó giám đốc Văn phòng Fredericksburg, Virginia, và đảm nhận vai trò tương đương tại văn phòng của GEICO ở Long Island trước khi trở thành phó giám đốc điều hành của GEICO tại New York.

Ông Bill Roberts, giám đốc và là viên chức lãnh đạo việc điều hành GEIGO nói rằng, ông John Phạm đã xây dựng một khuôn khổ làm việc trong vai trò của người điều hành, gần đây nhất là việc điều hành văn phòng ở New York, nơi GEIGO dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm xe hơi.

Tại Virginia Beach, ông Phạm thay thế ông Joe Thomas, người nghỉ hưu sau hơn 4 thập niên làm việc xuất sắc tại GEIGO.

GEICO hiện có hơn 14 triệu khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm với hơn 23 triệu chiếc xe hơi.

Song Châu / SBTN