Người giữ hồn sách cũ tại Sài Gòn

Gần 40 năm qua, người chơi sách truyền tai nhau về căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Yên Đỗ – Sài Gòn, và nơi đây trở thành một địa chỉ quen thuộc đối với người yêu sách cũ. Với công việc đóng sách cũ giản dị của mình, ông Võ Văn Rạng vừa như một chứng nhân lưu giữ lịch sử, vừa như một biểu tượng duy nhất còn sót lại của một Sài Gòn với những nét đẹp xưa cũ.