31/10/2017 | 2

Người ghi danh bảo hiểm 2018 cần trả hết các nợ bảo hiểm 2017

Người ghi danh bảo hiểm 2018 cần trả hết các nợ bảo hiểm 2017

Washington DC. (Reuters) – Mùa ghi danh bảo hiểm 2018 sẽ bắt đầu mở cửa vào thứ Tư 1 tháng 11. Giới chuyên gia đang khuyên rằng, mọi người nên trả hết nợ bảo hiểm năm ngoái, trước khi tìm mua bảo hiểm mới.

Theo một quy định được ban hành hồi tháng 6, các hãng bảo hiểm được phép yêu cầu khách hàng trả hết tiền nợ của 12 tháng trước ngày bảo hiểm mới có hiệu lực. Đạo luật Affordable Care Act trước đây cho phép dịch vụ bảo hiểm tự động bị hủy, nếu 1 khách hàng không trả tiền trong 3 tháng, và người khách hàng chỉ bị nợ tiền bảo hiểm của tháng đầu tiên ngừng trả tiền. Tuy nhiên, theo quy định mới, dịch vụ bảo hiểm sẽ không tự hủy, và nếu 1 người ngừng trả tiền bảo hiểm trong 3 tháng cuối cùng của năm 2017, người này sẽ bị đòi nợ bảo hiểm của cả 3 tháng, nếu ghi danh mua bảo hiểm 2018. Quy định mới chỉ áp dụng cho những người định mua bảo hiểm từ cùng 1 nhà cung cấp của năm trước, và không áp dụng cho người định mua bảo hiểm của hãng khác.

Các hãng bảo hiểm sẽ có toàn quyền quyết định về việc liệu họ có muốn theo đuổi việc đòi nợ hay không. Tuy nhiên, một số tiểu bang Hoa Kỳ chỉ có 1 nhà cung cấp bảo hiểm, và các khách hàng sẽ không thể tránh được quy định mới. Các hãng bảo hiểm sẽ phải thông báo cho khách hàng về việc họ có định áp dụng quy định mới hay không. Giới tư vấn cho biết, dịch vụ bảo hiểm sẽ không tự ngừng lại khi khách hàng ngừng trả tiền. Do đó, khi muốn ngừng mua bảo hiểm, khách hàng cần tự vào trang web bảo hiểm, và hủy thỏa thuận mua dịch vụ. (Ngô Bảo)

TAGS: obamacare