Người Đức kêu gọi người gốc Việt tham gia vào công việc xã hội

Người Đức kêu gọi người gốc Việt tham gia vào công việc xã hội

Ảnh: thoibao.de

Tin từ Berlin: Ông Michael Grunst, quận trưởng quận Lichtenberg (Berlin, Cộng hoà Liên bang Đức) đã kêu gọi người gốc Việt tham gia vào công việc xã hội ở Đức, và có trách nhiệm hơn vào đời sống văn hoá, chính trị và xã hội ở tổ quốc thứ hai của mình.

Theo Thoibao.de, ông Michael đưa ra lời kêu gọi trên trong diễn văn khai mạc hội thảo mang tên “Chúng ta ở Lichtenberg: Ngày nay và tương lai” của cộng đồng người gốc Việt tổ chức ở Berlin ngày 17/11.

Ông cho biết số lượng người Việt sinh sống, làm việc và kinh doanh ở hai quận Lichtenberg và  Marzahn-Hellersdorf ngày càng gia tăng, làm phong phú thêm đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở những nơi này. Ông nói cộng đồng người Việt cần coi mình là một bộ phận của cộng đồng dân cư địa phương, thực hiện các nghĩa vụ của mình và ủng hộ những dự án xã hội cũng như nói ra nhu cầu cần hỗ trợ của chính quyền để thực hiện các hoạt động văn hóa.

Sau lời phát biểu của ông Michael, các đại biểu đã tổ chức thảo luận theo các chủ đề: Người Việt với tư cách là công dân của quận Lichtenberg, Tình trạng phân biệt đối xử, Kinh tế và trách nhiệm xã hội, và Giữ gìn tiếng Việt-văn hóa Việt-các sinh hoạt cộng đồng. Nhiều thảo luận và trao đổi về kinh nghiệm và đề nghị để giúp người Việt hội nhập tốt hơn vào xã hội Đức.

Hiện nay có trên 8,600 người Việt ở quận Lichtenberg, trong tổng số hơn 28,000 người Việt ở Berlin.

Quốc Tuấn