Người đánh giá ứng dụng kiện hãng Apple sau khi bị sa thải

Người đánh giá ứng dụng kiện hãng Apple sau khi bị sa thải

Trong đơn kiện, anh Triệu Phạm, người đánh giá ứng dụng App Store, cáo buộc đã bị quấy rối tại nơi làm việc vì lý do chủng tộc và quốc tịch. Bên cạnh đó, năm 2018, anh còn bị sa thải vì hỗ trợ cho một ứng dụng sáng lập bởi một nhà bất đồng chính kiến người Trung Cộng.

Sau khi anh Triệu Phạm phê duyệt ứng dụng Guo Media App, chính quyền Trung Cộng đã liên hệ với hãng Apple và yêu cầu gỡ bỏ ứng dụng này khỏi App Store. Sau đó, hãng Apple đã thực hiện một cuộc điều tra nội bộ và xác định anh Triệu Phạm là người đã phê duyệt ứng dụng trên.

Vào hoặc khoảng cuối tháng 9/2018, anh Triệu Phạm đã được gọi đến một cuộc họp để thảo luận về ứng dụng Guo Media với nhiều giám sát và quản lý của hãng Apple. Tại cuộc họp này, các giám sát viên của Apple nói rằng ứng dụng Guo Media App thể hiện sự chỉ trích đối với chính quyền Trung Cộng, do đó nên bị xóa khỏi App Store. Tuy nhiên, anh Triệu Phạm đã trả lời rằng ứng dụng trên đưa ra các tuyên bố hợp lệ về tham nhũng chống lại chính quyền Trung Cộng và Đảng Cộng sản nước này, vì vậy, nó không nên bị gỡ xuống. Bên cạnh đó, Guo Media cũng không chứa nội dung bạo lực hoặc kích động bạo lực, không vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ chính sách và thủ tục nào của hãng Apple.

Theo Pixel Envy, đây là một câu chuyện phức tạp hơn những đang được đề cập, giống như một trường hợp rõ ràng khác về sự tôn trọng của Apple đối với lợi ích của chính quyền Trung Cộng. Ứng dụng Guo Media được thành lập bởi Guo Wengui, một tỷ phú trốn khỏi các cáo buộc hình sự về gian lận ở Trung Cộng vào năm 2014.   (BBT)