Người dân Việt Nam nghi ngờ Luật Quốc Phòng 2018

Ngày 8/6/2018, Quốc hội của chính quyền CSVN khoá 14, kỳ họp thứ 5, đã thông qua Luật Quốc Phòng 2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Đáng chú ý trong Luật Quốc Phòng 2018 là điều 21 là Thiết quân luật và điều 22 là Giới nghiêm. Luật này ra đời trong bối cảnh xã hội có nhiều mâu thuẫn, bất mãn giữa nhân dân và nhà cầm quyền. Các cuộc biểu tình đang xảy ra tăng dần về số lượng và phạm vi. Người dân nghĩ gì về 2 điều luật này?