11/05/2022 | 127

Người dân Việt Nam chỉ được sử dụng đất còn quyền sở hữu thuộc về nhà cầm quyền cộng sản

Người dân Việt Nam chỉ được sử dụng đất còn quyền sở hữu thuộc về nhà cầm quyền cộng sản

Nguyễn Phú Trọng- Nguồn hình Phạm Cường, Thanh niên

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên loan tin, tại phiên bế mạc của Hội nghị Trung ương 5 khoá 13 của nhà cầm quyền Cộng sản vào chiều 10 tháng 5 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản tuyên bố, người dân Việt Nam chỉ có quyền sử dụng đất, còn nhà cầm quyền là đại diện chủ sở hữu, và cai quản.

Theo ông Trọng, quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản, và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu, nhà cầm quyền sẽ bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất của người dân. Nhà cầm quyền có quyền thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, và các dự án phát triển kinh tế- xã hội.

Nhà cầm quyền thống nhất cai quản đất đai theo lãnh thổ quốc gia cả về diện tích, lẫn chất lượng, giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, và môi trường. Đồng thời, phân công các cơ quan để cai quản ở cấp Trung ương, và có sự phân cấp, phân quyền phù hợp cho các địa phương.

Nhà cầm quyền sẽ không thừa nhận việc đòi lại đất mà nhà cầm quyền đã giao cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng, không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho các gia đình, cá nhân. Và để siết chặt hơn nữa việc cai quản đất đai, nhà cầm quyền sẽ sửa đổi, bổ sung luật Đất đai năm 2013, và các luật khác liên quan.

An Nhiên