Người dân Việt cần tiếp tục tranh đấu cho quyền chính trị của mình

Chỉ còn 10 ngày nữa, vào ngày 22/5 tới đây, Việt Nam sẽ tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14, trong đó người dân sẽ chọn ra 500 đại biểu từ tổng số 870 ứng viên. Ông Hoàng Dũng, một người tự ứng cử ở Sài Gòn bị loại ở Hội nghị hiệp thương trước đó cho rằng số người tự ứng cử vượt qua các vòng hiệp thương này là quân xanh để nhà cầm quyền Việt Nam có thể nói với thế giới rằng Việt Nam có tự do bầu cử.