29/11/2022 | 17

Người dân Trung Quốc biểu tình hô to khẩu hiệu đòi ông Tập Cận Bình phải từ chức