29/11/2022 | 33

Người dân Trung Quốc biểu tình hô to khẩu hiệu đòi ông Tập Cận Bình phải từ chức