Người dân Tây Nguyên quay quắt trong hạn hán

Đây là hình ảnh mà phóng viên SBTN ghi nhận tại làng Kon Klor của người Ba-Na tại tỉnh Kon Tum vào những ngày cuối tháng 3 năm 2016. Tây Nguyên đang vào những tháng cao điểm của mùa khô, nhiều tháng liên tục hầu như không có một giọt mưa khiến cho giếng cạn, đồng khô dẫn đến tình trạng người thiếu nước uống, cây cối khô héo… Tháng ba Tây Nguyên, đi đâu cũng nghe thấy những tiếng than không mưa. Lâu lắm rồi, mưa không rơi xuống vùng đại ngàn.